Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Årsmøte 23. mars – utsett

Etter klare smittevernråd frå Bjerkreim kommune og Gjesdal kommune, vert det planlagte årsmøtet 23. mars utsett til siste halvdel av mai.