Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Årsmøte