Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Landbruksvikar

Bjerkreim avløysarlag har 2 fast tilsette landbruksvikarar.

Alf Helge Søyland 100% stilling
Ingrid Marie Austdal 80% stilling