Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Ny heimeside!

Bjerkreim Avløysarlag SA har no endeleg fått si eiga heimeside!

Håpar at den kan vere til hjelp og nytte for alle medlemmer og avløysarar.

Kom gjerne med innspel og kommentarar til sidene.