Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Styret

Noralf Herikstad Leiar 917 462 86
Stian Hognestad Nestleiar 415 084 38
Anne Pearl Gravdal  Styremedlem 957 849 76
Inger Johanne Espeland  Styremedlem 916 091 38
Ernst Herredsvela  Styremedlem 450 348 30