Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA

Vedtekter

Bjerkreim og Gjesdal Landbrukstenester SA er eit samvirkeforetak som er organisert etter samvirkelova. Endring og godkjenning av vedtektene vert gjort på årsmøtet.

Vedtekter